أخبار :
Accueil » Résultat Promosport saison 2016-2017 » Résultat du concours International N°02 du 20-08-2016

Résultat du concours International N°02 du 20-08-2016

Résultat du concours International N°02 du 20-08-2016 :
Prime allouée aux gagnants : 295.748,393 Dinars ( Après 25%)
Nombre de bulletins gagnants : 26
Nombre de colonnes gagnantes : 26


Part de chaque colonne gagnante : 11.374,938 Dinars
Colonne gagnante : 1 1 1 X 2 1 2 2 1 1 X 1 1
——————————————————————————-
Numéro des Bulletins gagnants :
01-0009/B 00097
01-0408/A 00027
01-0512/A 00206
01-0514/A 00054
02-0099/A 00027
03-0001/A 00108
03-0058/B 00093
04-0302/A 00014
04-0903/A 00028
05-0007/A 00067
07-0009/A 00028
07-0011/A 00445
07-0702/A 00071
10-0004/B 00088
13-0013/A 00129
16-0802/A 00157
17-0006/A 00270
18-0004/A 00070
22-0048/A 00074
22-0099/A 00067
22-0103/B 00140
22-0317/A 00065
22-0523/A 00190
22-0633/C 00252
22-0721/A 00019
22-0726/A 00264

Commentaires

commentaires